MVI Seascape I   pigment inkjet, 12 x 16 ©2017.

MVI Seascape I pigment inkjet, 12 x 16 ©2017.